Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Webp Image Block

Mô tả

This plugin adds an extra image widget in Elementor that converts the added image to webp and loads webp image on front end if the browsers supports webp images. If user’s browser does not support Webp image format then original image is loaded.

  • Converts JPEG and PNG images to WEBP on the fly.
  • Helps to improve Google page insights score.

Cài đặt

  1. Upload the plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

After the plugin is activated search for Webp Image in Elementor widgets.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Webp Image Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fixed minor bugs.
  • Added option to add custom link to the image.
  • Added alignment options.

1.0.0

  • Initial release.