Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Webp Convert

Mô tả

All jpg,jpeg and png images conver into webp formate on activation of this plugin.

How to use

All jpg,jpeg and png images conver into webp formate.

Cài đặt

Automatic installation

 1. Go to your Dashboard » Plugins » Add new
 2. In the search form write “Webp Convert”
 3. When the search return the result, click on the “Install Now” button
 4. Finally, click on the “Activate” button
 5. Enjoy the plugin!

Manual Installation

 1. Download the plugin from this page clicking on the “Download” button
 2. Go to your Dashboard » Plugins » Add new
 3. Now select “Upload Plugin” button
 4. Click on “Select file” button and select the file you just download
 5. Click on “Install Now” button and the “Activate Plugin”
 6. Enjoy the plugin!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Webp Convert” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • First release