Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Webp Attachments

Mô tả

This plugin generate and display optimized webp attachments.

Hỏi đáp

How use it?

Nothing to do!

How install it?

Activate plugin and generate wepb attachments in settings.

Is lib GD needed?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Webp Attachments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

  • WordPress 5.6 compatibility.
  • File extension optimisation.
  • Scaled file optimisation.

1.3

  • Gestion multi images in content.

1.2

  • Fix bug img -scaled.

1.1

  • Fix bug thumbnail not displayed.

1.0

  • Initial version.