Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Webglobe – Yegon Purge Cache

Mô tả

Automatic cache purge when the content is updated. Works only with specialized hosting plans from Webglobe – Yegon.

Cài đặt

  1. Unzip Webglobe – Yegon Purge Cache plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy

Hỏi đáp

What are the requirements?

Specialized hosting plans from Webglobe – Yegon. Works only with Môj WordPress hosting from Webglobe.sk.

Do I have to set up the plugin after installation?

No, all it takes is to activate the plugin.

How does this plugin work?

After your publish or update a page or post this plugin creates a list or url’s to purge. For instance if the page is http://www.example.com/about/, the plugin creates a url of http://www.example.com/purge/about/. After creating all the urls to purge, the plugin opens each of the urls. This cleans all cache files a provide fresh content on the page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Webglobe – Yegon Purge Cache” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release.