Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress TinyMCE Thai Webfonts Plugin(ปลั๊กอินเว็บฟอนต์ไทยสำหรับเวิร์ดเพลส)

Mô tả

WordPress TinyMCE Thai Webfonts plugins is a Thai fonts/webfonts from many free/opensource Thai creator[1000+ fonts] distributed by Phuphansoft ITSolution. ปลั๊กอินเว็บฟอนต์ไทยสำหรับเวิร์ดเพลสใช้ฟอนต์ฟรี/โอเพนซอร์สต่างๆ จากผู้จัดทำของไทยมากมายนับพัน[1000+ ฟอนต์]เผยแพร่โดยภูพานซอฟต์ไอทีโซลูชั่นส์

Ảnh màn hình

 • This is the Post or Page that use Wordpress TinyMCE Thai Webfonts plugins to display Thai Webfonts.
 • This is the Post or Page editor in Admin section. You can see added font section at the end of TinyMCE options.

Cài đặt

 1. Download it or Install it from WordPress online plugins.
 2. Extract/Unzip it.
 3. Upload it to /wp-content/plugins in wordpress server
 4. Enable it in plugins section
 5. Edit theme stylesheet in plugins section Appearance -> Editor
 6. Add @import url(http://webfonts.2psoft.com/api/gencssall.php); to first line(Overwrite theme ‘s font)
 7. Select font from font lists(Waiting for download a thousan[1,000] of fonts list…)

PS:
– Disable other font plugins.
– It’s don’t have a font size option.

Support:
webfont@2psoft.com

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Download it or Install it from WordPress online plugins.
 2. Extract/Unzip it.
 3. Upload it to /wp-content/plugins in wordpress server
 4. Enable it in plugins section
 5. Edit theme stylesheet in plugins section Appearance -> Editor
 6. Add @import url(http://webfonts.2psoft.com/api/gencssall.php); to first line(Overwrite theme ‘s font)
 7. Select font from font lists(Waiting for download a thousan[1,000] of fonts list…)

PS:
– Disable other font plugins.
– It’s don’t have a font size option.

Support:
webfont@2psoft.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress TinyMCE Thai Webfonts Plugin(ปลั๊กอินเว็บฟอนต์ไทยสำหรับเวิร์ดเพลส)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp