Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Webfluential for WooCommerce

Mô tả

Webfluential helps thousands of customers – from small
e-commerce shops to big brands – to craft stories with influencers,
share them with audiences and build their brands

Features

  1. **Search for social media influencers via Webfluential

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Webfluential for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First public release