Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Weberino Timed Quiz

Mô tả

Create fun timed quizzes for your website users that will bring more visitors to your website

Create your own quizzes of your chosen subject just like the ones you’ll find on the BBC sport website

The quiz format allows for ten questions or hints and the user will have three minutes to answer them. You can easily create the questions and answer in your WordPress admin and add the quiz to any post or page using a WordPress shortcode.

Ảnh màn hình

  • The quiz on your website
  • Easily create your quiz in the backend
  • Add to any page or post using a shortcode

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

How do I add a quiz to any page?

First create the quiz in the wp admin then copy and paste the shortcode to any page or post you’d like the quiz to appear.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Weberino Timed Quiz” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Weberino Timed Quiz” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Weberino Timed Quiz” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.5

  • First release.

0.6

  • Bug fix for saving quesitons.