Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Webcam Cima Grappa

Mô tả

Contains a widget that display a simple slideshow with the 4 Cima Grappa webcams.
Other things might be added in the future..

Thanks to: www.securcube.net, www.devfarm.it, www.pedemontanadelgrappa.it, www.cimagrappa.it/meteo

Cài đặt

  1. Use the classic wordpress plugin installer or copy the plugins folder to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  3. Add the widget to your theme on Appearance->Widgets menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Webcam Cima Grappa” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • first release