Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Web4x Product Comparison Table

Mô tả

Web4x Product Comparison Table provides you a better showcase of your products and gives an excellent user experience for your visitors. You can use this plugin for your Amazon affiliate products, eBay affiliate products, and other platforms for affiliate products. Web4x Product Comparison Table has a clean & unique design for showing your products with responsive design.

Web4x Product Comparison Table Features

 • Unlimited Products
 • Custom Table Title
 • Custom Product Title
 • Custom Product Description
 • Custom Button Text
 • Affliate Link Option

Guide

If you want to use product description then you need to add html tags for paragraph:

Product name

Product Description Here

Video Guide

Ảnh màn hình

 • This screen shot description corresponds to screenshot-1.jpg
 • This screen shot description corresponds to screenshot-2.jpg

Cài đặt

 1. Download Web4x Product Comparison Table plugin from the WordPress Plugin Directory.
 2. Unzip and Upload the “web4x-product-comparison-table” directory to your “wp-content/plugins” directory.
 3. In your WordPress admin, go to Plugins and activate Web4x Product Comparison Table

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Web4x Product Comparison Table” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0.0

 • Initial Release

1.1.0 – 2020-11-17

 • Fix the paragraph problem.