Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Web Vitals Block

Mô tả

Display web vitals element in a block.

Ảnh màn hình

  • The plugin in use – inserting a web vitals block.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Web Vitals Block Display web vitals in a block.

Cài đặt

  1. Activate the plugin from the block directory by typing web vitals into the block inserter.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Web Vitals Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

Add toggle controls to enable/disable each vital.

1.1.0

  • Update web-vitals-element to include support for Core Web Vitals ‘needs improvement’ threshold. See https://github.com/stefanjudis/web-vitals-element/pull/2.

1.0.2

  • Clean up naming for block directory.

1.0.1

  • Tag for update.

1.0.0

  • Initial Release.
  • Props to @stefanjudis for web-vitals-element – https://github.com/stefanjudis/web-vitals-element
    upon which this plugin is based.