Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TSP Demos Installer

Mô tả

Setup your site theme from WEB Theme Space site with template library dummy data easily. Import settings, widgets and content with one click. TSP Demos Setup requires Advanced Import Plugin to work normally.

While you use TSP Demos Setup to import demo starter site, Images and demo files are fetches from respected theme Demo Sites form WEB Theme Space. This helps you to import starter dmeo site with a single click. You must accept terms and privacy to use TSP Demos Setup Plugin.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘tsp-demos’
 3. Activate TSP Demos Setup from Appearance > Plugins
 4. Go to the Appearance -> Demo Import
 5. Use available demo import

From WordPress.org

 1. Download tsp-demos.zip
 2. Upload the ‘tsp-demos’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate tsp-demos from your Appearance > Plugins page.
 4. Go to the Appearance -> Demo Import
 5. Use available demo import

Hỏi đáp

I have activated the plugin. Where to find the plugin page to import data?

You will find the import page in wp-admin -> Appearance -> Demo Import.

Got the issues on the plugin?

If you have the issues on the plugin Visit Support Page, so that we can solve the issues.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TSP Demos Installer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial Release