Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Web Recipe Clipper

Mô tả

The plugin will clip the recipe title, photo, description, instructions to your gutenberg editor, you can upload your own photos, edit the content, you can also add other contents.
When you save your post, it will show a well-formatted recipe on your post.
Sites we support, continuously added:
* Allrecipes
* Cooking
* PeachDish
* Myrecipes

Ảnh màn hình

  • Find web recipe clipper block in your editor
  • Paste a web recipe link
  • It will generate recipe in your editor

Cài đặt

1.Install the plugin through the WordPress plugins screen.
2.Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
3.Search Web Recipe Clipper in your editor when you want to clip a recipe

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Web Recipe Clipper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp