Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Web Administrator User Role

Mô tả

This plugin creates new user role called “Web Administrator”. This role has more permissions than Editor or Contributor roles but less permissions than Administrator role. Therefore, this role is perfect for users who should not have access to critical functionality (update, manage plugins, manage themes, etc.) but still need access to some advanced options.

Ảnh màn hình

  • Plugin options page to customise Web Administrator role permissions.
  • Web Administrator role.

Cài đặt

  1. Upload ‘web-administrator-user-role’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings > Web Administrator to customise Web Administrator role capacities

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload ‘web-administrator-user-role’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings > Web Administrator to customise Web Administrator role capacities

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Web Administrator User Role” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp