Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WeatherWidget

Mô tả

Shows the current weather of your location or the weather of the visitors location via widget in the sidebar of your wordpress blog.

Browser for more WordPress Plugins brought to you by Fliptel.

Ảnh màn hình

  • WeatherWidget displayed via sidebar widget you can configure colors and language

Cài đặt

  1. Unpack the zipfile weatherwidget-X.y.zip
  2. Upload folder weatherwidget to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Configure color etc. via admin panel
  5. Place <?php if(function_exists('weatherwidget_display')) weatherwidget_display(); ?> in your template or use the sidebar widgets.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WeatherWidget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • v0.4 11.03.2010 some improvement by refactoring loader code
  • v0.3 13.07.2009 css fix again, widget was broken in some templates
  • v0.2 10.07.2009 small css fix
  • v0.1 09.07.2009 initial release