Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WCSociality

Mô tả

The WCSociality plug-in makes it possible to add a rating to the page or record of the system, a button of the likes and the question “Was the article useful?”. All elements work through ajax-requests, without reloading the page.

Add blocks to the page can be selectively, i.e. you can add 1, 2 or all at once. Depending on the tasks.

Use this function for display on the page rating – the_wcs_rating();
Use this function for display on the page like – the_wcs_liker();
Use this function for display on the page useful – the_wcs_useful();

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WCSociality” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • ADD: Russian localization