Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WCMP Cointopay Gateway

Mô tả

The much awaited WCMP Cointopay Payment gateway is now live.

WCMP Cointopay Gateway is a WC Marketplace add-on that allows instant (chain or parallel) payment to vendors.

Admin can

Activate or deactivate Cointopay payment for customers as well vendors.

Cài đặt

NOTE: WCMP Cointopay Gateway plugin is an extension of WooCommerce as well as WC Marketplace. As such, Woocommerce and WC Marketplace plugin
needs to be installed and activated on your WordPress site for this plugin to work properly.

 1. Download and install Woocommerce
 2. Download and install WC Marketplace
 3. Download and install WCMP Cointopay Gateway plugin using the built-in Word Press plugin installer. If you download WCMp Cointopay Gateway plugin
  manually, make sure that it’s uploaded to /wp-content/plugins/ and activate the plugin from the Plugin menu from your WordPress dashboard.
  Alternatively, follow these steps below and install the addon:
  Plugins > Add new > Upload plugin > Upload wcmp-cointopay-gateway.zip > Install Now > Activate Plug in.
 4. Configure the checkout settings from WooCommerce > Settings > Payment tab > Cointopay.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WCMP Cointopay Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2019-12-06 – Version 1.1.0

 • Bug fixing for merchant id integer check

2019-12-10 – Version 1.1.1

 • Give AltCoint select option in checkhout page