Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WC Vendors to Dokan

Mô tả

Want to migrate your WC Vendor based marketplace to Dokan Multivendor? Install this extension and synchronize the order and vendor data within minutes.

After installing this extension, you will get a new submenu under Tools menu in WordPress admin. You just need to select the data type and run the synchronization.

More detailed documentation can be found here https://docs.wedevs.com/docs/dokan-add-ons/wc-vendors-to-dokan-importer

Ảnh màn hình

  • Migration page

Cài đặt

  1. Login to the admin panel
  2. Navigate to Plugins -> Add New
  3. Search WC Vendors to Dokan
  4. Click install and activate respectively.

Hỏi đáp

Nothing

Đánh giá

26 Tháng Mười, 2019
This plugin is half usable it is moving only some of data for all other data you need to enter manually with this incomplete migration. But keep in mind that not all vendor data can be editable in Dokan dashboard, you need "switch users" plugin so that you can login as vendor and enter all missing data. So if you have online shop that is on WC Vendors with lot of data and vendors.. this is gonna make you big work. We are owners of dokan premium and this type of start working with Dokan is unacceptable. I hope that my opinion will change ...
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WC Vendors to Dokan” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WC Vendors to Dokan” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WC Vendors to Dokan” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial version released