Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tips & Donation for WooCommerce

Mô tả

Do you feel something is left out from this plugin? Let me know your ideas or suggestion, I’ll add them as soon as possible. Feel free to mail me at, sipu.dipak@gmail.com

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Follow the settings page to configure the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tips & Donation for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.2

  • WordPress Compatibility
  • Fatal Erros for Missing variables

0.0.1

  • Initial Release.