Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WC Tabs and Custom Fields

Mô tả

Plugin is still in beta, so please report any bugs you might find in the support forum!

WC Tabs and Custom Fields is a plugin that lets you create and re-arrange tabs on WooCommerce product pages. You can also create custom fields, add those custom fields to the “Additional Information” tab or the body of a product’s description, and customize every aspect of the tabs on WooCommerce product pages.

Cài đặt

  1. Upload the “wc-tabs-and-custom-fields” folder to the “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
  3. Go to “Tabs” in the “Products” menu. Drag-and-drop to re-arrange tabs, or create your own new custom tabs
  4. Create custom fields in the “Custom Fields” menu, under “Products”, to create your own custom fields that can be filled in for each product

Hỏi đáp

How do create new tabs?

Click on “Tabs” under the “Products” menu, and click “Add New”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WC Tabs and Custom Fields” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial beta version. Please make comments/suggestions in the “Support” forum.