Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WC State Update

Mô tả

This was a fix to add 2 letter states to the dropdown in Woocommerce checkout.

Cài đặt

Upload or install wc-state-update.zip

Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WC State Update” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Revision

0.2

  • Fixed state order

0.3

  • Fixed missing states

0.4

  • Code update for version 3.2.3