Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Payment Gateway for Sparco on WooCommerce

Mô tả

The plugin allows merchants to accept Visa, Mastercard, MTN Mobile Money Zambia, Airtel Money Zambia and Zamkwacha payments.

To get started, signup for a Sparco merchant account here

Payment Gateway for Sparco on WooCommerce plugin supports the following:

  • Card Payments(Visa & Mastercard)
  • Mobile Wallet Payments(MTN MoMo Zambia, Airtel Money Zambia, Zamkwacha)

Ảnh màn hình

  • Settings page.
  • Checkout page.
  • Payment method selection.
  • Payment method input.
  • Payment processing.
  • Payment complete.
  • Receipt page.

Hỏi đáp

Does your plugin support WooCommerce Subscriptions?

No, Payment Gateway for Sparco on WooCommerce does not support subscriptions at the moment

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Payment Gateway for Sparco on WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release