Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WC Shop Title

Mô tả

There are no settings. Just install and activate it and whatever the page’s title is set to be will show up on your shop page.

Cài đặt

  1. Upload the wc-shop-title folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate Shop Title = Page Title for WooCommerce through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Are there any settings?

No settings. It will simply use the title of the “shop” page.

How about support?

Post any questions you have in the forum.

Đánh giá

4 Tháng Năm, 2022
This plugin still works 3 Wordpress versions later. It changes the word ‘Product’ in the Woocommerce shop page browser tab to ‘Shop’ or whatever slug has been set.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WC Shop Title” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • This is the first release