Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sell to Continents for WooCommerce

Mô tả

Sell To Continents for WooCommerce adds the ability to quickly select all countries from a chosen contienent for the “Sell to specific countries” and “Deliver to specific countries only” WooCommerce settings.

You could manually enter each country one by one, but the WooCommerce Sell To Continents plugin makes the process much faster.

Ảnh màn hình

  • Adds every country within a continent in a single click.
  • Works with the native WooCommerce settings.

Cài đặt

  • In your WordPress admin dashboard navigate to the Plugins > Add New.
  • Search for “Sell to Continents for WooCommerce”.
  • Click the “Install” button.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sell to Continents for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Sell to Continents for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Sell to Continents for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Compatility update for WooCommerce 4.4
  • Compatility update for WordPress 5.5

1.0.0

  • Plugins initial release.