Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick Order For WooCommerce

Mô tả

Save your time by quickly creating orders for your woocommerce powered shops, and for existing or new users. Apply a flat discount or a coupon code instantly.

Cài đặt

Installation is fairly straight-forward. Install it from the WordPress plugin repository.

Hỏi đáp

Is it compatible with WooCommerce 2.x?

Yes

Is it compatible with WooCommerce 3.x?

Yes!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick Order For WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • March 08, 2021 – Initial Release