Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Payment Gateway for Qazeek on WordPress

Mô tả

Accept Qazeek on your WooCommerce store.

Cài đặt

Minimum Requirements

  • WordPress 4.4 or greater

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Payment Gateway for Qazeek on WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – 2020-08-05

  • Plugin Releases