Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WC Product Videos

Mô tả

This plugin allows you to replace your WooCommerce product images with a YouTube video. The main product image, or any image within the product gallery can be replaced.

Ảnh màn hình

  • Product page showing the main product image replaced with an embedded YouTube video
  • Product video admin entry on the edit product page allowing selection of video and position

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WC Product Videos” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release