Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Holiday for WooCommerce

Mô tả

Adds a link to your WooCommerce menu “Holiday for WooCommerce” which allows you to disable the WooCommerce purchasing options but keep the plugin active and pages in place to prevent negative SEO.

Multisite Compatibility

Multisite compatiable

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Under WooCommerce there will be a new option “Holiday for WooCommerce”
  4. Add a custom message then you can enable or disable the shop.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Holiday for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Tested on WordPress 6.1 to ensure compatibility

1.0

Initial public release to the WordPress plugin repository