Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce Empty Cart

Mô tả

This is Woocommerce Empty Cart extension which helps to make cart empty.

Ảnh màn hình

  • WooCommerce Backend Settings "General" page.
  • This is Front-End Empty Cart Page. By Clicking on that you can clean your cart.

Cài đặt

1.Download the Netaxept Payment Gateway plugin zip file and extract to the /wp-content/plugins/ directory.
2.Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress Admin.

Hỏi đáp

Installation Instructions

1.Download the Netaxept Payment Gateway plugin zip file and extract to the /wp-content/plugins/ directory.
2.Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress Admin.

Is it woo commerce supported?

Yes. It is a woo commerce plugin.

Do I need to install woocommerce plugin?

Yes, you should install woocommerce plugin first.

Đánh giá

19 Tháng Hai, 2018
For me It's basic, truly I love to junk my carts and this tool is definitely my saviour. :-P. Thanks will recommend everyone.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Empty Cart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1

  • Initial release.