Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Payment Gateway for peg63.546u Copper on WooCommerce

Mô tả

You can easily add the new payment method to your store by installing and activating this plugin.

Cài đặt

  1. Upload \”peg63-546u-copper-payment-gateway\” folder to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. Place \”do_action( \’plugin_name_hook\’ );\” in your templates.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Payment Gateway for peg63.546u Copper on WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.