Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WC Auto Complete Orders

Mô tả

Tired of having to mark orders as complete or making your virtual orders as downloadable even when you don’t have anything for your clients to download just so your orders will be marked as complete automatically? I was too that is why I made this simple plugin :).

Simply install, activate and every new order will be marked as complete automatically instead of processing or pending.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WC Auto Complete Orders” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0