Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 15 Tháng Mười Một, 2023 và không khả dụng để tải xuống. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

8 Tháng Bảy, 2022 1 trả lời
This is a great plugin and a vital step in making my site accessible from a developer who specializes in accessible themes/plugins. Great support, thank you Oliver!
4 Tháng Bảy, 2022 1 trả lời
This plugin is the only solution for anyone who cares about making their site accessible. Thank you
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Improving WooCommerce Accessibility” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Improving WooCommerce Accessibility” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Improving WooCommerce Accessibility” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.