Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wave Slider

Mô tả

Simple Creative responsive Slider, Get in motion !!!!

Ảnh màn hình

  • screenshot

Cài đặt

  1. Download the zip file and extract the contents,
  2. Upload the folder wave-slider to your WP plugin folder /wp-content/plugins/ directory,
  3. Go to Plugins > Plugins, and activate the plugin,
  4. Go to wave-slider > Add new, and add slides then click publish,
  5. Copy the generated short code and get in motion !!!!,
  6. If you are happy with the slider, we would appreciate if you take the time to give us a positive rating. Thanks.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wave Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release.