watermark-reloaded

Mô tả

This plugin has been closed as of 5 Tháng Một, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

28 Tháng Một, 2020
I have used for a few years and it's simple and good.
Đọc tất cả 11 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Watermark RELOADED” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp