Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Warn Other Admins

Mô tả

With this plugin you can warn other wp-admin users. For example, you can type “Don’t touch widgets! I’ll fix it tomorrow !

Cài đặt

  1. Upload woa.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Warn Other Admins” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp