Wareki

Mô tả

 • Including the era name.
 • Works with post date.
 • Works with modified date.
 • Works with comment date.
 • Works with archive page and archive link.
 • Works with calendar widget.
 • Works with recent posts widget.

Ảnh màn hình

 • Settings
 • Post
 • Archive links & Calendar widget & Recent Posts

Cài đặt

 1. Upload wareki directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

none

Đánh giá

18 Tháng Hai, 2020
It's very useful for anyone who want or need to use Japanese calendar.
18 Tháng Chín, 2019
A nice plugin that allows you to display GENGOU, a culture unique to Japan.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wareki” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Wareki” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Wareki” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.01

Supported WordPress 5.6.

2.00

Supported Taisyo and Meiji.

1.17

Fixed an issue with monthly archiving.

1.16

Supported Syowa.

1.15

Fixed display of monthly archives.

1.14

Supported WordPress 5.3.0.

1.13

Fixed 9 hour gap.

1.12

Conformed to the WordPress coding standard.

1.11

Fixed problem of archives title.

1.10

Supported date_i18n hook.

1.06

Fixed problem of dashbord.
Supported the_time hook.

1.05

Supported modified date.

1.04

Fixed problem of comment date.
Supported recent posts widget.

1.03

Supported dropdown list for archive page.
Removed format settings.

1.02

Supported calendar widget.

1.01

Supported archive page.

1.00

Initial release.