Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mô tả

A quick and light plugin that shows previous blog posts published on this date in past years.

Now supporting translations, with English and Arabic languages files by default.

You can show Password-protected posts, Thumbnails, and select how many posts to show and from how many years back.

Ảnh màn hình

  • FrontEnd
  • Settings page

Cài đặt

Upload Wajeez OTD to your blog, Activate it, then add the widget to your blog.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wajeez OTD” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp