Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wage Conversion Calculator

Mô tả

This calculator will assist you to rapidly change your net pay set in a single periodic time period (hourly, every day, weekly, and many others.) to its related set amount in all other usual periodic terms. This calculator can be inserted either to the sidebar or into the post, but not both. Install “Wage Conversion Calculator” through the WordPress admin menu of Design or Appearance and then widgets to add to the sidebar. Place [goodcalculators_wage_calculator] in the content to insert into a post.

How it works

To learn more about how this calculator works follow this link Wage Conversion Calculator

Cài đặt

  1. Unzip “wage-conversion-calculator-wp-widget-1.0.zip” and upload the contained files to the “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress

Add this calculator to sidebar

  1. Install “Wage Conversion Calculator” through the WordPress admin menu of Design or Appearance and then widgets.

Add this calculator to a page or a post

  1. Place [goodcalculators_wage_calculator] in the content to insert into a post.

Hỏi đáp

Can I put this calculator to both the post and the sidebar?

No, please put it to either the post or the sidebar, but not both.

How can I change the appearance of the calculator?

You can edit the code after “Calculator Styles” in goodcalculators_wage_calculator.php to change the appearance of the calculator.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wage Conversion Calculator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp