Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VVBC In-Store Product categories

Mô tả

You can display product categories and/or subcategories on your archive pages of Woocommerce.

Ảnh màn hình

 • Settings page to enable and disable plugin functions and show or hide child categories.
 • example with plugin enabled.

Cài đặt

Follow four steps:

 1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 2. In Dashboard, go to In-Store Product categories
 3. Check “Display Products Categories in Shop Page.”
 4. Click “Save Changes”

Hỏi đáp

Installation Instructions

Follow four steps:

 1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 2. In Dashboard, go to In-Store Product categories
 3. Check “Display Products Categories in Shop Page.”
 4. Click “Save Changes”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“VVBC In-Store Product categories” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“VVBC In-Store Product categories” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “VVBC In-Store Product categories” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version.