Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VR-Visitas (hits counter stats)

Mô tả

This plugin has been removed and is no longer updated.

Many thanks to all who have helped me, and I have been given support throughout the time that the plugin has been kept active.

Ảnh màn hình

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Deja de funcionar el login, ya que no manda unos parametros en la request.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“VR-Visitas (hits counter stats)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp