Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VP Scroll to Top

Mô tả

This plugin will be show Just another scroll to top plugin that displays a back to top button at the lower right corner of your current page. Normally you not show this button when you go down of your current page you will show this button. When you click this button you will go to top of your current page.

Demo Link: http://virtualproducts.org/pluginscrolltotop/

Ảnh màn hình

  • This is Screenshots for Demo.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-directory.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

For basic usages

Just Download this plugin and put in your theme directory folder which called Plugins. Now Active and enjoy our products.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“VP Scroll to Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release