Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vote It!

Mô tả

This plugin allows you to display a buttons which shows the voting for a social news message (digg,sphinn …) on your blog post.
You will find a collection of voting buttons for different social-news-services here.

Ảnh màn hình

  • Screenshot of the configuration menu
  • Plugin in action

Cài đặt

  1. Download the Vote It! Plugin
  2. Unzip file
  3. Upload the folder “vote-it” into your /wp-content/plugins directory
  4. activate Plug-In
  5. configure Plugin using the settings page
  6. Have fun with Vote It! 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vote It!” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp