Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Voce Cached Nav

Mô tả

Replace your template calls to wp_nav_menu with voce_cached_nav_menu to retreive cached copies of menu objects.

Cài đặt

  1. Upload voce-cached-nav to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Replace calls to wp_nav_menu with voce_cached_nav_menu in your templates

Hỏi đáp

Can I pass the same arguments to voce_cached_nav_menu?

Yes. The caching class is essentially just a refactor of that large core function with caching at all possible levels.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Voce Cached Nav” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Fixing undefined $data variable bug when deleting menus

1.2

  • Adding Capistrano deploy files

1.1.2

  • Fix for declaration that defines if adding ‘menu-item-has-children’ class to parent items

1.1.1

  • Add ‘menu-item-has-children’ class to parent items

1.1

  • 3.6 compatibility

1.0

  • Initial release.