Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VM Menu Reorder plugin

Mô tả

VM menu order is simple to use. It provides drag n drop functionality which makes it more easier to use. In three simple steps you can set menu.
You can set the following options:

 • Rearrange admin menu for admin.
 • Rearrange admin menus by user role.
 • Reset all the changes you have done with help of the plugin.
 • Hide menu from users

You cannot do the following things:

 • You cannot rename any of the menu by help of this plugin.
 • You cannot set menu order for single user.

Ảnh màn hình

 • Set menu for all the users.
 • Set menu for user roles.
 • Reset all the settings

Cài đặt

 1. Download
 2. Upload to your /wp-contents/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Please ask this question in the Support Forums.

Installation Instructions
 1. Download
 2. Upload to your /wp-contents/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Thanks for this awesome plugin which makes work so much easier and provides functionality of arranging order of menu items by drag and drop feature.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“VM Menu Reorder plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

= Start of the plugin i appreciate your feedbacks.