Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VM Backups

Mô tả

This helps you take your wordpress total backup just with a single click.
you can take db,plugins,theme backup, and we can send mail with these attachments.
this is very usefull plugin from vinmatrix team.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

There are two ways of installing the plugin:

From the WordPress plugins page

  1. Download the plugin

  2. Upload the vm-backups folder to your /wp-content/plugins/ directory.

  3. Active the plugin in the plugin menu panel in your administration area.

From inside your WordPress installation, in the plugin section.

  1. Search for vm backups plugin

  2. Download it and then active it.

Once, you have the plugin activated, you will find a new menu called ‘VM Backups’.
There you can have VM Backups Settings option.
where you can work around and can operations according to your willing.
More help check the URL VM Backups plugin web page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“VM Backups” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release