Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Visual Notes For Elemnetor

Mô tả

Visual Notes For Elemnetor allows you to add visual notes to your pages and templates and fix your design in Elemnetor panele.

Ảnh màn hình

  • Front Hand View
  • Elementor View

Cài đặt

Installing manually:

  1. Unzip all files to the /wp-content/plugins/elementor-edit-preview directory
  2. Log into WordPress admin and activate the ‘Visual Notes For Elemnetor’ plugin through the ‘Plugins’ menu
  3. Go to Elemntor

Basic usage:

in every page, when the user login, you can see on the top ‘Activate notes mode’, this will activate the notes mode.
on hover on each Elementor on your page, you can add notes.

In Elementor panel, you will see on the side a button, this is where the magic happen.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Installing manually:

  1. Unzip all files to the /wp-content/plugins/elementor-edit-preview directory
  2. Log into WordPress admin and activate the ‘Visual Notes For Elemnetor’ plugin through the ‘Plugins’ menu
  3. Go to Elemntor

Basic usage:

in every page, when the user login, you can see on the top ‘Activate notes mode’, this will activate the notes mode.
on hover on each Elementor on your page, you can add notes.

In Elementor panel, you will see on the side a button, this is where the magic happen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Visual Notes For Elemnetor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp