Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Extra Visual Editor Buttons Tinymce Buttons

Mô tả

Simple pugin adds extra buttons like font family, font size, hr and more to the default WordPress Tinymce Visual Editor.

Support Me:
If you want to support me the developer of the plugin so I can improve this plugin more and add features Please purchase my premium plugin. Thank You.

WordPress Popup Plugin

For Questions,Feedback,suggestions Please Contact

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Extra Visual Editor Buttons Tinymce Buttons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp