Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Visual Editor Font Size

Mô tả

Visual Editor Font Size allows you to change the font in the visual editor write field.

Once you install a plugin, you will be able to increase and decrease the font size via a
box on the write screen.

This setting doesn’t affect the font size your users will see. It affects only you.

Cài đặt

  1. Upload the whole visual-editor-font-size folder to /wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. You will see a Visual Editor Font Size box on your write screen

Đánh giá

6 Tháng Một, 2020
This plugin works great for me and is a simple solution to a problem that many have been looking for. I don't understand why something like this isn't included in WP in the first place.
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Visual Editor Font Size” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Don’t get fatal errors if we try to change the size when the HTMl
    editor is active

0.1

  • Initial version