Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Visitor Mailer

Mô tả

A simple plugin that will send a email stating the number of unique visitors the site has had in a certain time period.

Ảnh màn hình

  • This is the edit screen. Type the email you wish to receive the visitor counts. Choose daily or weekly emails. Check the Send Emails checkbox to start receiving the emails. You can uncheck the checkbox to stop receiving the emails.
  • The Visitor Mailer link is found in the Settings section.

Cài đặt

  1. Download visitor-mailer
  2. Upload visitor-mailer/ to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to ‘Settings’ menu and click on the Visitor Mailer link to adjust the plugin settings

After an update, please deactivate and activate the plugin to make sure all database settings are up to date.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
Kullanıyorum ve memnunum. Saat kaçta aktive ederseniz o saatte gönderiyor. Keşke onun da bir ayarı olsa 😉 Ama yine de güzel bir eklenti. Siteye girmeden kaç kişinin sitenize ziyaret ettiğini eposta olarak bildiriyor.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Visitor Mailer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp