Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Online Counter

Mô tả

Visitor Hit Counter plugin. You have the ability to chooce from different stlyles and the option to add it in your sidebar or in the footer.

Hot To Install

  1. Upload all files to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to appearance section and select widgets, select Visitor Hit Counter and configure from here.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Online Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.