Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Virtual Signature

Mô tả

Virtual Signature allows Authors to Append their Custom Signature at the end of the post.

This utility like plugin can be used for custom signature of the author.

It is very useful when you need to use your signature and reduces repetitive work.

Arbitrary section 1

Cài đặt

  1. Upload VSign.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  3. Set your custom signature from the settings->Signature

  4. Select check box “Add Signature” when you create a new post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Virtual Signature” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp